มติสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามวาระ:  
ค้นหาตามเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่8/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง