ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (2017-12-12)(40)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการขอเบิกเงิน พ.ศ.2560 (2017-8-18)(172)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (18/08/2560)(160)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แจ้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ (2017-7-17)(136)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน (2017-3-16)(127)

ประมวลภาพและวีดิโอ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561..
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561..
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1/2561..
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1/2561..

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่เผยแพร่
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2561
17 ม.ค.61
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่12/2560
20 ธ.ค.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
22 พ.ย.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
18 พ.ย.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
19 ก.ย.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ/2560
04 ก.ย.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
28 ก.ย.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
16 ส.ค.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
16 ส.ค.60
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
24 พ.ค.60

รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่เผยแพร่
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560
09 ธ.ค.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
18 พ.ย.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
14 ต.ค.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
09 ก.ย.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
19 ส.ค.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่8/2560
01 ก.ค.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
10 มิ.ย.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
21 พ.ค.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
08 เม.ย.60
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
11 มี.ค.60

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง