ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รายชื่อ ประวัติ ผลงานและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ (2019-1-23)(37)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ได้คะแนนหยั่งเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ และจำนวนบัตรเลือกที่ใช้ในการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (2019-1-16)(55)
การนำเสนอ “วิสัยทัศน์” และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (2019-1-10)(22)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและเพิ่มเติม (2019-1-4)(112)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (2018-12-11)(180)

ประมวลภาพและวีดิโอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562..
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีท่านดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นป..
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาล..
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ..

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562
17 ม.ค.62
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
07 ม.ค.62
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 /2561
19 ธ.ค.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2561
20 พ.ย.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2561
02 พ.ย.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2561
17 ต.ค.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561
08 ต.ค.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561
19 ก.ย.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
03 ก.ย.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
15 ส.ค.61

รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562
27 ม.ค.62
2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 /2562
12 ม.ค.62
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
08 ธ.ค.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่11/2561
10 พ.ย.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561
14 ต.ค.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 /2561
16 ก.ย.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 /2561
11 ส.ค.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2561
14 ก.ค.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 /2561
09 มิ.ย.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่5/2561
12 พ.ค.61

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง