ประมวลภาพและวีดิโอ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2561 ..
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2561 ..
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2561..
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2561..

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2561
02 พ.ย.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2561
17 ต.ค.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561
08 ต.ค.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561
19 ก.ย.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
03 ก.ย.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
15 ส.ค.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561
26 ก.ค.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561
10 ก.ค.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561
20 มิ.ย.61
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561
22 พ.ค.61

รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่11/2561
10 พ.ย.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561
14 ต.ค.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 /2561
16 ก.ย.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 /2561
11 ส.ค.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2561
14 ก.ค.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 /2561
09 มิ.ย.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่5/2561
12 พ.ค.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่4/2561
21 เม.ย.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่3/2561
19 มี.ค.61
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
17 ก.พ.61

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง