ประมวลภาพและวีดิโอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562..
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562..
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562..
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 โดยมีนายสุชาติ เมืองแก้ว เป็นประธานที่ประชุมซึ่งในการประชุมค..

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 /2562
04 พ.ย.62
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17 /2562
16 ต.ค.62
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ/2562
25 ก.ย.62
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 /2562
18 ก.ย.62
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 /2562
09 ก.ย.62
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 /2562
21 ส.ค.62
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562
14 ส.ค.62
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 /2562
31 ก.ค.62
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 /2562
18 ก.ค.62
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 /2562
09 ก.ค.62

รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 /2562
06 ต.ค.62
2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 /2562
14 ก.ย.62
2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 /2562
10 ส.ค.62
2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 /2562
14 ก.ค.62
2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 /2562
03 มิ.ย.62
2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2562
02 มิ.ย.62
2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 /2562
11 พ.ค.62
2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2562
06 เม.ย.62
2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2562
09 มี.ค.62
2562
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 /2562
09 ก.พ.62

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง