กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2561

กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2562

เดือน

ครั้งที่

วันที่ประชุม

การจัดส่งเอกสาร

หมายเหตุ

มกราคม

1

12

กุมภาพันธ์

2
 

9

มีนาคม

3

9

เมษายน

4

6

พฤษภาคม

5

11

-

 –

มิถุนายน

 6

 8

 –

กรกฎาคม

7

14

 –

 –

สิงหาคม

 8

 10

 –

 –

กันยายน

 9

14

 –

 –

ตุลาคม

 10

 12

 –

พฤศจิกายน

11

9

 –

 –

ธันวาคม

 12

14

 –

 –

***หมายเหตุ***
– อนึง กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรรมการเห็นสมควร
– ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง