รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
ค้นหา
ค้นหาตามชื่อเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ค้นหาตามประเภท :  

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
ลำดับ ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
ประเภท
1
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2561
20 พ.ย.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
2
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2561
02 พ.ย.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
3
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2561
17 ต.ค.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
4
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561
08 ต.ค.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
5
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561
19 ก.ย.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
6
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
03 ก.ย.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
7
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
15 ส.ค.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
8
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561
26 ก.ค.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
9
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561
10 ก.ค.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
10
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561
20 มิ.ย.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
11
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561
22 พ.ค.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
12
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561
07 พ.ค.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
13
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
19 เม.ย.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
14
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
10 เม.ย.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
15
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561
02 มี.ค.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
16
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2561
07 ก.พ.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
17
2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2561
17 ม.ค.61
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
18
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่12/2560
20 ธ.ค.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
19
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
22 พ.ย.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
20
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
18 ต.ค.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
21
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
19 ก.ย.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
22
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ/2560
04 ก.ย.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
23
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560
16 ส.ค.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
24
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
16 ส.ค.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
25
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
16 ส.ค.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
26
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
24 พ.ค.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
27
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
26 เม.ย.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
28
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
11 พ.ค.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
29
2560
รายงานการประชุมคณกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
06 มี.ค.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
30
2560
รายงานการประชุมคณกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
06 มี.ค.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
  จำนวนข้อมูล95 ข้อมูล
page:[1] 2 3 4

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง