รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
ค้นหา
ค้นหาตามชื่อเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ค้นหาตามประเภท :  

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
ลำดับ ปี ชื่อเรื่อง
วันที่เผยแพร่
ประเภท
1
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
16 ส.ค.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
2
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
16 ส.ค.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
3
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
24 พ.ค.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
4
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
26 เม.ย.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
5
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
11 พ.ค.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
6
2560
รายงานการประชุมคณกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
06 มี.ค.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
7
2560
รายงานการประชุมคณกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
06 มี.ค.60
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
8
2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
20 ม.ค.59
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
9
2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
27 ม.ค.59
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
10
2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
19 ก.พ.59
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
11
2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
17 มี.ค.59
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
12
2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559
20 เม.ย.59
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
13
2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
02 พ.ค.59
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
14
2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
22 มิ.ย.59
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
15
2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
22 ก.ค.59
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
16
2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
17 ส.ค.59
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
17
2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
23 ก.ย.59
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
18
2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
19 ต.ค.59
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
19
2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
16 พ.ย.59
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
20
2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2559
23 ธ.ค.59
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
21
2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ/2559
12 ต.ค.59
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
22
2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ/2559
25 ส.ค.59
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
23
2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558
21 ม.ค.58
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
24
2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
18 ก.พ.58
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
25
2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
22 ก.พ.58
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
26
2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
18 มี.ค.58
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
27
2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558
22 เม.ย.58
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
28
2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558
22 พ.ค.58
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
29
2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558
17 มิ.ย.58
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
30
2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558
20 ก.ค.58
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร
  จำนวนข้อมูล36 ข้อมูล
page:[1] 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง