รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามชื่อเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ค้นหาตามประเภท :  

รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
ลำดับ ปี ชื่อเรื่อง
วันที่เผยแพร่
ประเภท
1
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560
09 ธ.ค.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
2
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
18 พ.ย.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
3
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
14 ต.ค.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
4
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
09 ก.ย.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
5
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
19 ส.ค.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
6
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่8/2560
01 ก.ค.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
7
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
10 มิ.ย.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
8
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
21 พ.ค.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
9
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
08 เม.ย.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
10
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
11 มี.ค.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
11
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
24 ก.พ.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
12
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
04 ก.พ.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
13
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
06 ม.ค.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
14
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
04 ธ.ค.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
15
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
12 พ.ย.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
16
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
15 ต.ค.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
17
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
10 ก.ย.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
18
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
14 ส.ค.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
19
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
09 ก.ค.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
20
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ/2559
11 มิ.ย.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
21
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
11 มิ.ย.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
22
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ/2559
26 มิ.ย.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
23
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559
14 พ.ค.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
24
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559
23 เม.ย.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
25
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
12 มี.ค.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
26
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
21 ก.พ.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
27
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ/2559
03 ก.พ.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
28
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
09 ม.ค.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
29
2558
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2558
06 ธ.ค.58
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
30
2558
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2558
14 พ.ย.58
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
  จำนวนข้อมูล83 ข้อมูล
page:[1] 2 3

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง