รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
ค้นหา
ค้นหาตามชื่อเรื่อง :  
ค้นหาตามปี :  
ค้นหาตามประเภท :  

รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
ลำดับ ปี ชื่อเรื่อง
วันที่ประชุม
ประเภท
1
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่11/2561
10 พ.ย.61
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
2
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561
14 ต.ค.61
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
3
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 /2561
16 ก.ย.61
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
4
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 /2561
11 ส.ค.61
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
5
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2561
14 ก.ค.61
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
6
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 /2561
09 มิ.ย.61
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
7
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่5/2561
12 พ.ค.61
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
8
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่4/2561
21 เม.ย.61
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
9
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่3/2561
19 มี.ค.61
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
10
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
17 ก.พ.61
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
11
2561
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
14 ม.ค.61
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
12
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560
09 ธ.ค.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
13
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
18 พ.ย.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
14
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560
14 ต.ค.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
15
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560
09 ก.ย.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
16
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560
19 ส.ค.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
17
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่8/2560
01 ก.ค.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
18
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560
10 มิ.ย.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
19
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
21 พ.ค.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
20
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560
08 เม.ย.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
21
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
11 มี.ค.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
22
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
24 ก.พ.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
23
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
04 ก.พ.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
24
2560
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
06 ม.ค.60
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
25
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559
04 ธ.ค.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
26
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559
12 พ.ย.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
27
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
15 ต.ค.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
28
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559
10 ก.ย.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
29
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559
14 ส.ค.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
30
2559
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559
09 ก.ค.59
รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
  จำนวนข้อมูล94 ข้อมูล
page:[1] 2 3 4

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง