กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2560

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2560

เดือน

ครั้งที่

วันที่ประชุม

การจัดส่งเอกสาร

หมายเหตุ

มกราคม

 1

 26

12

กุมภาพันธ์

2

 15

มีนาคม

 3

 16

เมษายน

 4

 19

พฤษภาคม

 5

 24

 –

 –

มิถุนายน

 6

 14

 –

กรกฎาคม

7

 19

 –

สิงหาคม

8

16

 –

กันยายน

9

 20

 –

 –

ตุลาคม

 10

 18

 –

 –

พฤศจิกายน

 11

 15

 –

ธันวาคม

12

 20

 –

***หมายเหตุ***
– อนึง กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรรมการเห็นสมควร
– ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 3        ของเดือน  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง