ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม
ตารางสรุปขอใช้ห้องประชุมชั้น 10
ลำดับ
หน่วยงาน
เรื่อง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
รายละเอียด
1 วิจัย รับรององค์มนตรี 2018-01-18 08:00:00 2018-01-18 16:00:00 รับรององค์มนตรี
2 วิจัย เตรียมงานองค์มนตรี 2018-01-12 13:00:00 2018-01-12 16:00:00 เตรียมงานองค์มนตรี
3 สำนักงานสภา ประชุมกบม1/61 2018-01-17 09:30:00 2018-01-17 12:00:00 ประชุมกบม1/61
4 สำนักศิลปะวัฒนธรรม ประชุมหน่วยอนุรักษ์ 2018-01-10 14:00:00 2018-01-10 16:00:00 ประชุมหน่วยอนุรักษ์
5 เลขาอธิการ ประชุมกบน. 2018-01-09 15:00:00 2018-01-09 16:00:00 ประชุมกบน.
6 กบศ. สภาวิชาการ 2018-01-12 09:00:00 2018-01-12 12:00:00 สภาวิชาการ
7 สำนักงานสภา สภาภายใน1/61 2018-01-03 13:30:00 2018-01-03 15:00:00 สภาภายใน1/61
8 ประกัน ประชุมกรรมการขับเคลื่อน 2017-12-29 09:00:00 2017-12-29 12:00:00 ประชุมกรรมการขับเคลื่อน
9 สำนักงานสภา ประชุมสภา ครั้งที่ 1/61 2018-01-14 09:00:00 2018-01-14 12:00:00 ประชุมสภา ครั้งที่ 1/61
10 สภามหาลัย ประชุมสภาภายใน 2017-12-27 13:30:00 2017-12-27 16:00:00 ประชุมสภาภายใน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง