ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม
ตารางสรุปขอใช้ห้องประชุมชั้น 10
ลำดับ
หน่วยงาน
เรื่อง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
รายละเอียด
1 สโมสรเจ้าหน้าที่ ประชุมร่างประกาศสโมสรบุคลากรฯ 2019-01-17 13:30:00 2019-01-17 16:00:00 ประชุมร่างประกาศสโมสรบุคลากรฯ
2 งานคลัง ประชุมงานคลัง 2019-01-07 08:00:00 2019-01-07 12:00:00 ประชุมงานคลัง
3 แผนฯ ประชุมติดตาม 2019-01-10 10:00:00 2019-01-10 12:00:00 ประชุมติดตาม
4 กองนโยบายและแผน ประชุมติดตาม 2019-01-02 10:00:00 2019-01-02 10:00:00 ประชุมติดตาม
5 สำนักงานสภา ประชุมกบม2/62 2019-01-17 10:00:00 2019-01-17 12:00:00 ประชุมกบม2/62
6 วิเทศสัมพันธ์ ประชุมหารือกับศูนย์จีน 2019-01-09 10:00:00 2019-01-09 12:00:00 ประชุมหารือกับศูนย์จีน
7 สำนักงานสภา ประชุมกบม1/62 2019-01-07 13:30:00 2019-01-07 16:00:00 ประชุมกบม1/62
8 กองนโยบายและแผน ประชุมติดตาม 2019-01-02 13:30:00 2019-01-02 16:00:00 ประชุมติดตาม
9 กจ. ประชุมสวัสดิการภายใน 2018-12-25 11:00:00 2018-12-25 12:00:00 ประชุมสวัสดิการภายใน
10 แผนฯ ประชุมประเมินการควบคุมภายในปี 61 2018-12-21 10:00:00 2018-12-21 12:00:00 ประชุมประเมินการควบคุมภายในปี 61

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง