ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม
ตารางสรุปขอใช้ห้องประชุมชั้น 10
ลำดับ
หน่วยงาน
เรื่อง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
รายละเอียด
1 กองบริการฯ ประชุมกลั่นกรอง 2017-09-20 15:00:00 2017-09-20 16:00:00
2 กองบริการฯ ประชุมทบทวน 2017-09-20 13:30:00 2017-09-20 14:00:00 ประชุมทบทวน
3 สำนักงานสภา ประชุม กบม.ครั้งที่ 9 2017-09-19 09:00:00 2017-09-19 12:00:00
4 กองนโยบายและแผน ประชุมงบปี 62 2017-09-15 13:30:00 2017-09-15 16:00:00
5 กจ ประชุม กบค 2017-09-09 13:00:00 2017-09-02 16:00:00
6 สภาคณาจารย์ ประชุมต้อนรับดูงาน 2017-09-06 13:00:00 2017-09-02 15:00:00
7 สภามหาลัย ประชุมกบม.พิเศษ 2017-09-04 09:00:00 2017-09-04 12:00:00
8 กจ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 2017-08-31 13:30:00 2017-08-31 16:00:00
9 พัสดุ ประชุมพัสดุ 2017-08-28 13:00:00 2017-08-28 16:00:00
10 สภามหาลัย ประชุมสภาภายใน 2017-08-30 13:30:00 2017-08-30 16:00:00

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง