ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม
ตารางสรุปขอใช้ห้องประชุมชั้น 10
ลำดับ
หน่วยงาน
เรื่อง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
รายละเอียด
1 กจ. ประชุมกบค 2018-10-14 13:30:00 2018-10-14 16:00:00 ประชุมกบค
2 สำนักงานสภา ประชุมสภามหาวิทยาลัย10/61 2018-10-14 09:00:00 2018-10-14 12:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย10/61
3 สำนักงานสภา ประชุมกบม 14/61 2018-10-08 09:00:00 2018-10-08 12:00:00 ประชุมกบม 14/61
4 กจ. ประชุมกบค 2018-10-06 09:00:00 2018-10-06 12:00:00 ประชุมกบค
5 กบศ. ประชุมสภาวิชาการ 2018-10-05 09:00:00 2018-10-05 12:00:00 ประชุมสภาวิชาการ
6 สำนักงานสภา ประชุมสภาภายใน 2018-10-03 13:30:00 2018-10-03 16:00:00 ประชุมสภาภายใน
7 กจ. ประชุมอนุพัฒนาบุคลากร 2018-10-02 13:00:00 2018-10-02 16:00:00 ประชุมอนุพัฒนาบุคลากร
8 กจ. ประชุมกบค.2/61 2018-09-15 14:00:00 2018-09-15 16:00:00 ประชุมกบค.2/61
9 กบศ. ประชุม 2018-09-14 09:00:00 2018-09-14 12:00:00
10 กองบริการ ประชุมบัณฑิตศึกษา4/61 2018-09-12 13:00:00 2018-09-12 17:00:00 ประชุมบัณฑิตศึกษา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง