ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม
ตารางสรุปขอใช้ห้องประชุมชั้น 10
ลำดับ
หน่วยงาน
เรื่อง
เริ่มต้น
สิ้นสุด
รายละเอียด
1 UBI ประชุม UBI 2017-11-16 09:00:00 2017-11-16 14:00:00 ประชุม UBI
2 กจ. ประชุมพัมนาบุคลากร 2017-11-18 14:30:00 2017-11-18 16:30:00 ประชุมพัมนาบุคลากร
3 กจ. ประชุมกบค. 2017-11-18 13:00:00 2017-11-18 14:30:00 ประชุมกบค.
4 กองพัฒนานศ. ประชุมงานกีฬามหาลัย 2017-11-15 13:30:00 2017-11-15 16:00:00 ประชุมงานกีฬามหาลัย
5 กบศ ประชุมกลั่นกรองหลักสูตร 2017-11-15 10:00:00 2017-11-15 12:00:00 ประชุมกลั่นกรองหลักสูตร
6 กจ. ประชุมอนุกรรมการบุคลากร 2017-11-13 09:30:00 2017-11-06 12:00:00 ประชุมอนุกรรมการบุคลากร
7 ประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้ว่าและกบม 2017-11-09 13:00:00 2017-11-09 16:00:00 ประชุมผู้ว่าและกบม
8 กบศ ประชุมกบว 2017-11-06 13:30:00 2017-11-06 16:00:00 ประชุมกบว
9 กจ. ประชุมกจ. 2017-10-31 14:00:00 2017-10-31 12:00:00
10 สภาคณาจารย์ ประชุมประธานสภาคณารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย) 2017-10-25 13:30:00 2017-10-25 16:00:00

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินขอใช้ห้องประชุม

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง