Update:2018-11-10 10:27:08ชม:(103)ครั้ง
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2561 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยมีท่านดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธาน ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-10
โดย: rid_lp

ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Contact Us

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel/Fax.054237312
lprucouncil@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง